Bestuurlijke informatie

Doneer nu en help Skik met het realiseren van zorgeloze vakanties.

Doneren

Bestuurlijke informatie

Het bestuur bewaakt de kwaliteit van de geboden vakanties en behandelt de aanvragen voor vakanties. De vakanties worden uitgevoerd door De Zwanenhof in Zenderen. Ook zorgt het bestuur voor regionale bekendheid en gezinnenwerving in Twente. Eén van de belangrijkste taken van het bestuur is de fondsenwerving.


Tim Rodger
Voorzitter


Heleen Hogerhuis
Penningmeester

Jolanda van Tellegen
PR & Communicatie

Loes Meijer
Bestuurslid


Marjolein Notenboom
Secretaris


Marieke Blanken
Bestuurslid

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Skik in Twente ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen. Stichting Skik in Twente heeft geen personeel in dienst.

Sponsoren